Smart Series

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3M Smart Series 
 
FX Series
  • เป็นฟิล์มใสที่มีประสิทธิาพในการกันความร้อนได้สูง
  • ด้วยความใสของฟิล์มทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ชัดเจน
  • เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้ถึง 99%
  • ด้วยคุณสมบัติพิเศษของกาวซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3เอ็ม ที่เคลือบบนฟิล์มนี้ จะไม่ทำให้ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วยยืดอายุฟิล์มให้ยาวนาน
  • จะไม่ทำให้ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วย ยืดอายุฟิล์มให้ยาวนาน
     


 FXR Series

  • มีประสิทธิาพในการลดความร้อนที่ดีเยี่ยม
  • ฟิล์มมีความเงางาม เพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ขับขี่
  • ด้วยคุณสมบัติพิเศษของกาวซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3เอ็ม ที่เคลือบบนฟิล์มนี้ จะไม่ทำให้ ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วยยืดอายุฟิล์มให้ยาวนาน