Solitaire Energy Package

 SOLITAIRE ENERGY PACKAGE

กลุ่มสินค้าดีที่สุดจาก ฟิล์ม V-KOOLให้คุณสมบัติใส และการกันความร้อนที่ดีเยี่ยม สำหรับผู้บริหารและผู้ที่ต้องการสะท้อนรสนิยมของผู้ใช้ ฟิล์ม V-KOOL Solitaire Energy Packageให้แสงสว่างส่องผ่าน 36-73% สามารถป้องกัน รังสีอินฟาเรด 94-98% และค่ากันความร้อนรวมสูงสุด 56-70%