Residential Series

 Residential Series ฟิล์มกรองแสงลดความร้อนสำหรับอาคาร
ฟิล์มกรองแสง Hi-Kool เป็นฟิล์มติดอาคาร ที่สั่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษ จากสหรัฐอมริกา มีค่า Shading Coefficient ต่ำสุด 0.24 ได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ทำให้มีคุณสมบัติเด่นเฉกเช่น ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Hi-Kool
 
มีคุณสมบัติ ดังนี้
  • ช่วยลดความร้อนจากแสงแดดได้มากกว่า 80%
  • ป้องกันอันตราย จากรังสี UV ได้มากกว่า 99%
  • ทำให้ภายในอาคารเย็น น่าอยู่
  • ช่วยประหยัดพลังงาน ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
  • เนื้อฟิล์มเหนียว หนา คงทน
  • มีรุ่นและสี ให้เลือกหลากหลายตอบสนองทุกระดับความต้องการ
  • รับประกันนานถึง 10 ปี