Pop Series

 Lamina Pop Series

 
     เทคโนโลยีพิเศษที่รังสรรค์คิดค้นวิจัย และผลิตจากขบวนการสังเคราะห์ เนื้อฟิล์มระดับอนุภาคเมทัลลิคอัลลอยบริสุทธิ์  100% แบบ Magnetron Sputtering Vacuum Coating ด้วยการเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าให้อะตอมโลหะ  เรียงตัวบนเนื้อฟิล์ม ในสภาวะสูญญากาศ ผสานผลึกคริสตัลใสและชั้น Pressure  Sensitive Adhesion ชนิด Hi-Performance รวมซ้อนกันถึง 6 ชั้น  กำเนิดเป็นชั้นเนื้อฟิล์มเหนี่ยวแน่น ทนทาน  ให้สัมผัสแนบสนิทกับกระจก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การลดความร้อนจากแสงแดดจริงได้สูงขึ้นถึง  60 % ทั้งกันรอยขีดข่วนและลดอันตราย กรณีกระจกแตกได้ระดับ AAA  จนได้รับการยอมรับให้เป็นฟิล์มยอดนิยมของผู้ใช้รถทั่วโลก


 ลามิน่าฟิล์มทุกรุ่นปลอดสนิม และผ่านการทดสอบตามมาตฐานวิธีการของ AIMCAL , และ ASTM
 
 
              * เป็นค่าทดสอบจริงจากโรงงานผู้ผลิตตามวิธีการ ASHRAE โดย Parry Moon, J. of The Franklin Institute 230, PP.583-618 (1940)
              ** ทดสอบค่ารังสียูวีที่ความยาวคลื่น 300-380 nm ที่ Air Mass 2
 

              การทดสอบการลดปริมาณความร้อน โดยวัดจากแสงแดดโดยตรง จะได้ผลที่ถูกต้องกว่าการวัดปริมาณความร้อนจากไฟสปอตไลท์ เนื่อง จากความร้อนจากแหล่งกำเนิดทั้งสองมีลักษณะ แตกต่างกัน อย่างสิ้นเชิง ที่มา : AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide